Maksuhuojennus tilapäisen poissaolon takiaYli kuukauden pituisista poissaoloista, pelaaja voi anoa osittaista tai täysimääräistä maksuhuojennusta toimintamaksuun seuralta. Pelaajalla on poikkeustilanteissa aina vähintään yhden toimintakuukauden mittainen omavastuuaika, joka tarkoittaa, ettei alle 4 viikon yhtäjaksoisista poissaoloista myönnetä maksuhuojennuksia. Poissaolo ei myöskään automaattisesti vapauta pelaajaa toimintamaksusta, sillä toimintamaksu on määritetty alunperin osallistuvalle määrälle. Näin ollen seuran on katsottava, onko loukkaantuneen pelaajan maksettava osuutensa, sillä hänen kustannuksensa ei automaattisesti siirry muiden joukkueen pelaajien maksettavaksi.

Jos pelaaja on täydessä urheilukiellossa ja hänen ei ole mahdollista osallistua oheisharjoitteluun tai seuran tarjoamaan kuntoutukseen, maksuhuojennus on aina sitä anottaessa lähtökohtaisesti täysimääräinen ao. ajanjaksolta. Mikäli pelaaja pystyy osallistumaan harjoitteluun osittain tai hänelle laaditaan seuran toimesta henkilökohtainen harjoitus- /kuntoutusohjelma, maksuhuojennus on osittainen.

Maksuhuojennuksista on aina sovittava seuran kanssa erikseen. Huojennusta anotaan lähettämällä maksuhuojennusanomus alla olevasta linkistä (muut anomukset)

Yhtäjaksoisesta pidemmästä poissaolosta (pois lukien yllättävät tilanteet, kuten loukkaantumiset) tulee aina sopia ennakkoon seuran kanssa.

Loukkaantumisesta johtuvista maksuhuojennuskäytänteistä on hyvä pyrkiä sopimaan mahdollisimman pian vamman tapahduttua seuran hallituksen kanssa.

Oheisharjoitteluista ja käytännöstä sovitaan oman valmentajan tai seuran fysiikkavalmentajien kanssa.


linkki seuran anomuksiinMalmin Super-Koris ry 

(Y-tunnus 1020706-4)


Laskutusosoite: Lallintie 4, 00700 HELSINKI